НОВИ маркови дрехи, обувки и аксесоари

Нови ценови безобразия -80%

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на лични данни Информация за правата на лицата по защита на личните данни Настоящата политика на СКОНТО ВИВА ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните Данни описва как използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни чрез платформата (уебсайта). Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта. Моля, прочетете внимателно, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че: • Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с ПЗЛД и изрично потвърждавате, че я приемате. • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в ПЗЛД, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги. • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др. Информация относно Администратора на лични данни Наименование : СКОНТО ВИВА ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ : 204365963 Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Ами Буе 18, вх В Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул.Поручик Неделчо Бончев 10 E-mail: viva@skonto.bg Телефон.: 0899905050 Информация относно компетентния надзорен орган Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 1. СКОНТО ВИВА ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с: • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране и експедиране; • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките; • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби, включително и за следните цели: • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на платформата; • счетоводни цели; • статистически цели; • защита на информационната сигурност; • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга. • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание; 2.Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничение на целите на обработване; • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Видове Субекти на лични данни, Категории данни, Цели на обработването, Срок на съхранение 1. Посетители • Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс). • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство. • Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи. • Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява. • Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки. 2.Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) • Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, телефон, адрес за доставка. • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различна информация от Платформата, търговски предложения и други. • Срок за съхранение: До 3 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора. • Правно основание за обработването: Aбониране за e-mail бюлетин 3.Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние • Регистриран клиент е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт. • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адреси, IP адреси, телефонен номер, адрес за доставка;. • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата. • Срок за съхранение: 1 година след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието. • Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил. 4.Потребители-купувачи • Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) онлайн покупка. • Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата. • Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупка чрез Платформата необходима за коректно подаване на информация към куриерските фирми. • Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач. • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: • разкриват расов или етнически произход; • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Вашите права 1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от СКОНТО ВИВА ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на email на viva@skonto.bg в свободен текст. • СКОНТО ВИВА ЕООД може да поиска да удостоверите самоличноста и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. 2.Право на достъп • Вие имате право да изискате и получите от СКОНТО ВИВА ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. • СКОНТО ВИВА ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 3.Право на коригиране или попълване • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до СКОНТО ВИВА ЕООД. • 4.Право на изтриване („да бъдеш забравен“) • Вие имате правото да поискате от СКОНТО ВИВА ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а СКОНТО ВИВА ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 4.1. СКОНТО ВИВА ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора. 4.1.2 СКОНТО ВИВА ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 5.Право на ограничаване • Вие имате право да изискате от СКОНТО ВИВА ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на СКОНТО ВИВА ЕООД да провери точността на личните данни; • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; • СКОНТО ВИВА ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на СКОНТО ВИВА ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси. • Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на СКОНТО ВИВА ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл. 6.Право на получаване на информация Вие можете да поискате от СКОНТО ВИВА ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. СКОНТО ВИВА ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 7.Право на възражение • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от СКОНТО ВИВА ЕООД които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 8.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни • Ако СКОНТО ВИВА ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. • СКОНТО ВИВА ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако: 1. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 2. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Предоставяне на Лични данни към трети лица СКОНТО ВИВА ЕООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи: • Описаното в секцията Потребител-купувач предоставяне, което е необходимо за целите на използване на услугата (покупка) чрез платформата; • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни; • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни; • Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели ( Google analytics, Google рекламни платформи, Facebook рекламни платформи) . • Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) Сайтът skonto.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. Видове бисквитки, които използваме: Задължителни бисквитки Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да извършвате покупки и почти всякакви други действия. Аналитични бисквитки Тези бисквитки се използват за други важни функции, като например: • За да можем да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата платформа или използвате нашите услуги; • За запомняне на потребителски преференции (пр. какви настройки сте избрали); • За да можем да Ви препоръчваме артикули, отговарящи на Вашите предпочитания; • За събиране на информация за начина, по който посетителите използват платформата ни, за да можем да я поддържаме в най-добър вид и да подобряваме услугите ѝ; • За временно съхраняване на анонимна информация, която ни помага максимално добре да Ви предоставяме релевантни предложения; • За други спомагателни функции. Бисквитки за прецизно таргетиране Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Информация относно компетентния надзорен орган Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.
Нови ценови безобразия -80%
Всички артикули са чисто нови и оригинални
Всички артикули са чисто нови и оригинални
Професионално и любезно обслужване
Професионално и любезно обслужване
Лесно връщане до 14 календарни дни
Лесно връщане до 14 календарни дни
Безплатна доставка за <br />
поръчки над 79 лв
Безплатна доставка за поръчки над 79 лв
Доставка до 2 работни дни
Доставка до 2 работни дни
Нови предложения всеки ден
Нови предложения всеки ден
Всички артикули са чисто нови и оригинални • Професионално и любезно обслужване
Лесно връщане до 14 календарни дни • Безплатна доставка за поръчки над 79 лв
Доставка до 2 работни дни • Нови предложения всеки ден

Начин на плащане

Наложен платеж

Контакти

0885 925 805
hi@niceprice.bg

Адрес за връщане:
ул. "Неделчо Бончев" No10, 1528 София, България

Начин на плащане

Наложен платеж

Контакти

0885 925 805
hi@niceprice.bg

Адрес за връщане:
ул. "Неделчо Бончев" No10, 1528 София, България